image
!!! PROMOTION !!!
รับปิดงบการเงิน
จ้างปิดงบด่วน งบย้อนหลัง
บริษัท และ ห้างหุ้นส่วน
เริ่มต้น 9,999 บาท (ปกติ 10,000)
พร้อมยื่นงบให้ ฟรี!
(หมดเขตสิ้นเดือนนี้เท่านั้น)
ค่าบริการขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของกิจการ
ปรึกษาฟรี!
โทร 094-615-6541 (คุณเต๋า)
หรือ คลิกปุ่มโทรออกได้เลย
 

 
รับโปรโมชันพิเศษ!
คลิกปุ่ม LINE

เราให้บริการตรวจสอบบัญชีให้กับกิจการดังต่อไปนี้

 • บริษัทจำกัด
  ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนขนาดใหญ่
  ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • มูลนิธิ สมาคม
  ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
  ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนขนาดเล็ก
  ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
 • นิติบุคคลอื่นหรือกิจการอื่น
  ที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)


ขอบเขตของงานบริการตรวจสอบบัญชี
1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงินที่ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผย ข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
2. บริษัทจะเสนอข้อสังเกตต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
3. แสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใด ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ 
4. ตรวจสอบเรื่องต่างๆ ตามที่ได้ตกลงกันไว้
5. บริการยื่นงบการเงิน  พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการ เงินตามกำหนด  ได้แก่  สปช.3 , สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์

อัตราค่าบริการ
พิจารณาจากปริมาณงานและประเภทธุรกิจ ในราคาที่ย่อมเยาว์

!!! PROMOTION !!!
รับปิดงบเปล่า
บริษัท และ ห้างหุ้นส่วน
ราคาเดียว 7,999 บาท (ปกติ 15,000)
พร้อมยื่นงบให้ ฟรี!
(หมดเขตสิ้นเดือนนี้เท่านั้น)

งบเปล่า หมายถึง งบการเงินที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวตลอดปี (ไม่มีการดำเนินการทางธุรกิจใดๆ เช่น ไม่มีซื้อ, ขายของ และค่าใช้จ่ายต่างๆ) หากมีรายการเคลื่อนไหว ทางสำนักงานฯ ใคร่ขอพิจารณา ค่าบริการ ความซับซ้อนของรายการก่อนการรับงานตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ)จุดเด่นที่ผู้ประกอบการจุดเด่นที่ผู้ประกอบการเลือกตรวจสอบบัญชีกับเรา

 • เราได้รวมรวบผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสอบบัญชี โดยผู้บริหารของบริษัท ที่มีประสบการณ์ตรงด้านการตรวจสอบบัญชี ทำให้มั่นใจได้ว่างานที่ให้บริการจะมีคุณภาพ และได้รับการตรวจสอบอย่างดีที่สุด ระมัดระวังมากที่สุด
 • เราให้บริการอย่างจริงใจ ปรึกษาได้ทุกปัญหา ที่ผ่านมามีลูกค้าให้ความเชื่อถือในงานบริการตรวจสอบบัญชีของเราประกอบไปด้วยบริษัทหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
ปรึกษาฟรี!
โทร 094-615-6541 (คุณเต๋า)
หรือ คลิกปุ่มโทรออกได้เลย
 

 
รับโปรโมชันพิเศษ!
คลิกปุ่ม LINEรับทำบัญชี,บัญชีรายเดือน,แบบฟอร์มบัญชีรายเดือน,การทำบัญชีเอง,การทำบัญชีบริษัทเอง,บัญชีรายปี,ทำบัญชีรายปี,รับทำบัญชีรายเดือน,รับทำบัญชีรายวัน,รับทำบัญชีครึ่งปี,ปิดบัญชี,ปิดงบรายเดือน,ปิดงบรายปี,ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่าย,บัญชีรายรับรายจ่าย สรรพากร,การทำบัญชีร้านค้า,บัญชีรายรับรายจ่าย excel,วิธีทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวัน,ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือน,ปิดงบบัญชี,รับทำบัญชีราคาถูก,รับทำบัญชี ราคา,บริษัทรับทำบัญี,บริษัทรับทำบัญชีราคาถูก,ค่าบริการทำบัญชี,ค่าบริการทำบัญชีราคาถูก,รับทำบัญชี ภาษี ,รับทำบัญชียื่นภาษี,รับทำบัญชี pantip,ภาษี คิดยังไง,ภาษี คิด,ภาษี คิดไง,คำนวณภาษี,ฐานภาษี,คำนวณภาษีออนไลน์,โปรแกรมคำนวณภาษีออนไลน์,บัญชีดี,บัญชีดีอย่างไร,บัญชีต้องทำไรบ้าง,รับบัญชีมาทำที่บ้าน,รับจดทะเบียนบริษัท,วางระบบบัญชี,จดทะเบียนบริษัท,ยกเลิกบริษัท,รับตรวจสอบบัญชี,งานบัญชีและภาษี,ทำบัญชี หจก,วิธีทำบัญชีของ หจก,การยื่นภาษีนิติบุคคล,หน้าที่ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนส่วนจดทะเบียน,รูปแบบบัญชีและรายงาน,บัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด,แนะนำบริษัทบัญชี,สำนักงานบัญชี,รายชื่อสำนักงานบัญชี,รายชื่อสำนักงานบัญชีคุณภาพในเขตกรุงเทพมหานคร,สำนักงานบัญชี พระนคร,สำนักงานบัญชี,สำนักงานบัญชี ใกล้ๆ,จ้างสำนักงานบัญชี ,บัญชีดีไหม,สำนักงานบัญชีคุณภาพคือ,ทำบัญชีงบกำไรขาดทุน,ทำบัญชี ต่างชาติ,ทำบัญชีต่างประเทศ,ผู้ทำบัญชี,ผู้สอบบัญชี,บันทึกบัญชีการส่งออก,บริษัทที่รับทำบัญชี ปิดบัญชี ชำระบัญชี ให้บริษัทต่างชาติ,บริการด้านจัดทำบัญชี,ภาษีและอากร,รับจ้าง ทำบัญชี,จ้าง ทำ บัญชี,ทำบัญชีบริษัทไหนดี,ผู้ทำบัญชี อิสระ,นักบัญชี กับ ผู้ตรวจสอบ,ภาษีธุรกิจเฉพาะ,ภาษี,ภาษีหักณที่จ่าย,ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา,ด้านบัญชี,ผู้ทำบัญชี หมายถึง,ทำบัญชีขายของ,ทำบัญชีออนไลน์,ทำบัญชีบริษัท,ทำบัญชีขายของออนไลน์,ทำบัญชีรายรับรายจ่าย,ทำบัญชี part time,ทำบัญชีดีไหม,รายได้บุคคลธรรมดาที่ต้องเสียภาษี,รายได้บุคลธรรมดา,รายได้บัญชี,จ้างทำบัญชี บริษัท,จ้างสำนักงานบัญชี,รับทำบัญชีอิสระ,ค่าจ้างทำบัญชี,ทำบัญชีราคาถูก,งบการเงินประจำปี,ยื่นแบบภาษี,ค่าสอบบัญชี,รับทำบัญชีรวมค่าสอบบัญชี,ค่าทำบัญชีต่อเดือน,ปิดงบบัญชีราคาถูก,รับทำบัญชีราคาถูก,บัญชีรายรับรายจ่ายบริษัท,การบัญชี,บัญชีบริการ,เอกสารรายเดือน,เอกสารรายปี,งบรายปีรายเดือน,นิมิตรใหม่บัญชี,มีนบุรีบัญชี,รามอินทราบัญชี,เสรีไทบัญชี,รามคำแหงบัญชี,นวลจันทร์บัญชี,บัญชีแฟชั่นไอแลนด์,บัญชีซาฟารีเวิล,บัญชีถนนพระยาสุเรน,บัญชีสวนสยาม,บัญชีอ่อนนุช,บัญชีวัชรพล,บัญชีลำลูกกา,บัญชีรามอินทรา,บัญชีใกล้รถไฟฟ้า,บริษัทบัญชีติดถนนใหญ่,บัญชีร่มเกล้า,บัญชีต้นทุน,บัญชีต้นทุนขาย,บัญชีต้นทุนเบื้องต้น,บัญชี ภาษี,บัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ,บัญชีภาษีอากร,บัญชี ภาษีซื้อ ภาษีขาย,บัญชี ภาษี เบื้องต้น,บัญชี ภาษี ผู้ประกอบการ,บัญชี ภาษี สำหรับผู้ประกอบการ,บัญชี ภาษี ออสซี่,บัญชี-ภาษี ที่เจ้าของธุรกิจมือใหม่ต้องรู้,รับทำบัญชี,รับทำบัญชีราคาถูก,รับทำบัญชี กรุงเทพ,รับทำบัญชีอิสระ,รับทำบัญชี ราคา,รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ,รับทำบัญชีที่บ้าน,รับทำบัญชี,สำนักงานบัญชีคุณภาพ,สำนักงานบัญชีคุณภาพ คือ,ปรึกษาภาษี,ปรึกษาภาษี กรมสรรพากร,ปรึกษาภาษี บัญชี,ตรวจสอบบัญชี ปรึกษาภาษี,ปรึกษาบัญชี,ปรึกษาบัญชีฟรี,บัญชี ร้านยา ,บัญชี ร้านทอง,โปรแกรม บัญชี ร้านทอง,อบรม บัญชี ร้านทอง,ภาษีร้านยา,ภาษี ร้านขายยา,เสีย ภาษีร้านยา,สรุปภาษีร้านยา,วางแผน ภาษีร้านขายยา,วางแผนภาษี,วางแผนภาษี นิติบุคคล,วางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล,วางแผนภาษีห้องเช่า,วางแผนภาษีหมอ,วางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม,วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,วางแผนภาษีส่วนบุคคล,ปรับโครงสร้างภาษี,ปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้