image
     การบริการวางแผนภาษี เป็นการบริการทางด้านภาษีโดยทางเราจะดำเนินการตั้งแต่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเสียภาษีให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้านำส่งภาษีและงบการเงินให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ทันเวลาที่ราชการกำหนด พร้อมทั้งวางแผนการเสียภาษีให้ลูกค้าอย่างถูกต้องและประหยัดที่สุด

ขอบเขตของการบริการด้านภาษี

1. ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี เพื่อให้จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและยื่นภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วนและประหยัดที่สุด
2. จัดเตรียมแบบภาษีเพื่อนำส่งกรมสรรพากรรายเดือน ได้แก่
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
• จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
• จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
• จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
3. จัดเตรียมภาษีที่ต้องนำส่งกรมสรรพากรรายปี ได้แก่
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
• จัดทำ และยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
• จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.94 และอื่นๆ
4. เข้าพบและให้คำชี้แจงกรณีกรมสรรพากร ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชี

รับทำบัญชี,บัญชีรายเดือน,แบบฟอร์มบัญชีรายเดือน,การทำบัญชีเอง,การทำบัญชีบริษัทเอง,บัญชีรายปี,ทำบัญชีรายปี,รับทำบัญชีรายเดือน,รับทำบัญชีรายวัน,รับทำบัญชีครึ่งปี,ปิดบัญชี,ปิดงบรายเดือน,ปิดงบรายปี,ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่าย,บัญชีรายรับรายจ่าย สรรพากร,การทำบัญชีร้านค้า,บัญชีรายรับรายจ่าย excel,วิธีทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวัน,ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือน,ปิดงบบัญชี,รับทำบัญชีราคาถูก,รับทำบัญชี ราคา,บริษัทรับทำบัญี,บริษัทรับทำบัญชีราคาถูก,ค่าบริการทำบัญชี,ค่าบริการทำบัญชีราคาถูก,รับทำบัญชี ภาษี ,รับทำบัญชียื่นภาษี,รับทำบัญชี pantip,ภาษี คิดยังไง,ภาษี คิด,ภาษี คิดไง,คำนวณภาษี,ฐานภาษี,คำนวณภาษีออนไลน์,โปรแกรมคำนวณภาษีออนไลน์,บัญชีดี,บัญชีดีอย่างไร,บัญชีต้องทำไรบ้าง,รับบัญชีมาทำที่บ้าน,รับจดทะเบียนบริษัท,วางระบบบัญชี,จดทะเบียนบริษัท,ยกเลิกบริษัท,รับตรวจสอบบัญชี,งานบัญชีและภาษี,ทำบัญชี หจก,วิธีทำบัญชีของ หจก,การยื่นภาษีนิติบุคคล,หน้าที่ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนส่วนจดทะเบียน,รูปแบบบัญชีและรายงาน,บัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด,แนะนำบริษัทบัญชี,สำนักงานบัญชี,รายชื่อสำนักงานบัญชี,รายชื่อสำนักงานบัญชีคุณภาพในเขตกรุงเทพมหานคร,สำนักงานบัญชี พระนคร,สำนักงานบัญชี,สำนักงานบัญชี ใกล้ๆ,จ้างสำนักงานบัญชี ,บัญชีดีไหม,สำนักงานบัญชีคุณภาพคือ,ทำบัญชีงบกำไรขาดทุน,ทำบัญชี ต่างชาติ,ทำบัญชีต่างประเทศ,ผู้ทำบัญชี,ผู้สอบบัญชี,บันทึกบัญชีการส่งออก,บริษัทที่รับทำบัญชี ปิดบัญชี ชำระบัญชี ให้บริษัทต่างชาติ,บริการด้านจัดทำบัญชี,ภาษีและอากร,รับจ้าง ทำบัญชี,จ้าง ทำ บัญชี,ทำบัญชีบริษัทไหนดี,ผู้ทำบัญชี อิสระ,นักบัญชี กับ ผู้ตรวจสอบ,ภาษีธุรกิจเฉพาะ,ภาษี,ภาษีหักณที่จ่าย,ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา,ด้านบัญชี,ผู้ทำบัญชี หมายถึง,ทำบัญชีขายของ,ทำบัญชีออนไลน์,ทำบัญชีบริษัท,ทำบัญชีขายของออนไลน์,ทำบัญชีรายรับรายจ่าย,ทำบัญชี part time,ทำบัญชีดีไหม,รายได้บุคคลธรรมดาที่ต้องเสียภาษี,รายได้บุคลธรรมดา,รายได้บัญชี,จ้างทำบัญชี บริษัท,จ้างสำนักงานบัญชี,รับทำบัญชีอิสระ,ค่าจ้างทำบัญชี,ทำบัญชีราคาถูก,งบการเงินประจำปี,ยื่นแบบภาษี,ค่าสอบบัญชี,รับทำบัญชีรวมค่าสอบบัญชี,ค่าทำบัญชีต่อเดือน,ปิดงบบัญชีราคาถูก,รับทำบัญชีราคาถูก,บัญชีรายรับรายจ่ายบริษัท,การบัญชี,บัญชีบริการ,เอกสารรายเดือน,เอกสารรายปี,งบรายปีรายเดือน,นิมิตรใหม่บัญชี,มีนบุรีบัญชี,รามอินทราบัญชี,เสรีไทบัญชี,รามคำแหงบัญชี,นวลจันทร์บัญชี,บัญชีแฟชั่นไอแลนด์,บัญชีซาฟารีเวิล,บัญชีถนนพระยาสุเรน,บัญชีสวนสยาม,บัญชีอ่อนนุช,บัญชีวัชรพล,บัญชีลำลูกกา,บัญชีรามอินทรา,บัญชีใกล้รถไฟฟ้า,บริษัทบัญชีติดถนนใหญ่,บัญชีร่มเกล้า,บัญชีต้นทุน,บัญชีต้นทุนขาย,บัญชีต้นทุนเบื้องต้น,บัญชี ภาษี,บัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ,บัญชีภาษีอากร,บัญชี ภาษีซื้อ ภาษีขาย,บัญชี ภาษี เบื้องต้น,บัญชี ภาษี ผู้ประกอบการ,บัญชี ภาษี สำหรับผู้ประกอบการ,บัญชี ภาษี ออสซี่,บัญชี-ภาษี ที่เจ้าของธุรกิจมือใหม่ต้องรู้,รับทำบัญชี,รับทำบัญชีราคาถูก,รับทำบัญชี กรุงเทพ,รับทำบัญชีอิสระ,รับทำบัญชี ราคา,รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ,รับทำบัญชีที่บ้าน,รับทำบัญชี,สำนักงานบัญชีคุณภาพ,สำนักงานบัญชีคุณภาพ คือ,ปรึกษาภาษี,ปรึกษาภาษี กรมสรรพากร,ปรึกษาภาษี บัญชี,ตรวจสอบบัญชี ปรึกษาภาษี,ปรึกษาบัญชี,ปรึกษาบัญชีฟรี,บัญชี ร้านยา ,บัญชี ร้านทอง,โปรแกรม บัญชี ร้านทอง,อบรม บัญชี ร้านทอง,ภาษีร้านยา,ภาษี ร้านขายยา,เสีย ภาษีร้านยา,สรุปภาษีร้านยา,วางแผน ภาษีร้านขายยา,วางแผนภาษี,วางแผนภาษี นิติบุคคล,วางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล,วางแผนภาษีห้องเช่า,วางแผนภาษีหมอ,วางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม,วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,วางแผนภาษีส่วนบุคคล,ปรับโครงสร้างภาษี,ปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้